Om oss

Håkan Stivert har lång erfarenhet av jobbcoachning. Han har arbetat som yrkesvägledare vid arbetsförmedlingen i Lund samt som Studievägledare vid Lunds Universitet (central studievägledning). Han har arbetat med pedagogisk utveckling och arbetat som utbildare av arbetsförmedlare under 4 år. Han har också utbildat chefer och var under fem år chef för en av arbetsförmedlingarna i Malmö.
Under 10 år arbetade han vid Trygghetsstiftelsen och arbetade då med omställning inom Staten. (Omorganisationer av bl.a Försvaret, Länsstyrelsen, Lunds Universitet, Arbetsförmedlingen.) Arbetade då med coachning av både kollektivanställda som med tjänstemän med olika utbildningsbakgrund. Han drev också en del projekt för disputerade inom bl.a medicinsk vetenskap och humaniora.
Stivert Consulting startade han 2007 och har uppdrag från Trygghetsstiftelsen, Startkraft, Omställningsfonden samt Arbetsförmedlingen.
God kännedom om arbetsmarknaden för artister och övriga kulturarbetare.
Ytterligare konsulter är på ingång med gedigen arbetserfarenhet