Etableringslots

Personer som kommer från annat land behöver mycket hjälp med att etablera sig på den svenska arbetsmarknaden liksom i det svenska samhället i stort. Stivert Consulting har stor erfarenhet av integrationsarbete. Genom lång erfarenhet av coachning och arbetsmarknadsfrågor har vi ett stort nätverk som kan utnyttjas.